سیستم اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه شهید بهشتی - Didgah Login
دانشگاه شهيد بهشتی
 
كد كاربر
رمز
 
حدیث هفته: 
 
«پایداری در سختی ها»
 
در دگرگونى های روزگار جوهره هاى افراد شناخته شود.
 
حضرت علی علیه السلام
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.