سیستم اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه شهید بهشتی - Didgah Login
دانشگاه شهيد بهشتی
 
كد كاربر
رمز
 

 
حدیث هفته:   
 
«اهمیت فرصت شناسی»  

فرصت به مانند ابر گذرا مى گذرد، پس فرصت هاى نیك را غنیمت دانید.

 
حضرت علی علیه السلام 
 نکته بسیار مهم:

با توجه به سوالات متعدد کاربران در خصوص ثبت نامه ارسالی، دستورالعمل آن به شکل زیر ارائه می گردد:
1- ابتدا پیشنویس توسط کاربر تهیه و به کارتابل مدیر مربوطه ارسال می شود.
2- مدیرواحد  پیشنویس دریافتی را پس از امضاء تبدیل به نامه در انتظار نموده و نامه به صورت اتوماتیک به کارتابل مسئول دبیرخانه مربوطه انتقال می یابد.
3- در انتها مسئول دبیرخانه واحد  نامه در انتظار را تبدیل به ارسالی کرده و پس از پرینت گرفتن، آن را به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به سازمان مربوطه ارسال می نماید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.