دانشگاه شهيد بهشتی
کد کاربر
رمز
 

حدیث هفته:   
 
«سفارش به پندپذیری» 
 
عالم باید پند نگوید، مگر برای آنکه بپذیرد و خودپسند و مغرور نباشد.
 
حضرت علی علیه السلام 
 نکته مهم:
 
جلوگیری از ثبت پیش نویس مشابه قدیمی

 با توجه به تغییر الگوهای نامه و کانورت اطلاعات برای جستجوی صحیح عبارات شامل "ی و ک"، خواهشمند است برای جلوگیری از اشکال در درج باکس تاریخ، شماره و پیوست در بالای نامه ها، لطفا از ثبت پیشنویس های مشابه قدیمی (استفاده از پیشنویس هایی که قبل از تاریخ 9/9/94 در سیستم ثبت شده اند در عملیات ایجاد پیشنویس مشابه) خودداری فرمایید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.