دانشگاه شهيد بهشتی
 
کد کاربر
رمز
 
  
 
حدیث هفته: 
 
«اهمیت کسب تجربه»
 
ناتوان ترین مردم کسی است که از پیش آمدها و جزر و مدهای روزگار تجربه نیاموزد.
 
حضرت علی علیه السلام
 نکته مهم:
 
  جهت ارجاع مجدد نامه به گیرنده های جدید میتوانید پس از مراجعه به کارتابل نامه های ارسالی، از طریق باز کردن نامه و کلیک بر روی دکمه "ویرایش گیرندگان" با زدن دکمه + گیرنده جدید را به فهرست گیرندگان نامه اضافه کرده و یا با زدن دکمه - کنار گیرندگانی که هنوز عملیاتی بر روی نامه انجام نداده اند گیرنده مورد نظر را از  این فهرست حذف نمود.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.