سیستم اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه شهید بهشتی - Didgah Login
دانشگاه شهيد بهشتی
 
كد كاربر
رمز
 
 
حدیث هفته:   
 
«پرهیز از زراندوزی» 
 
ای فرزند آدم، آنچه را که بیش از نیاز خود فراهم کنی برای دیگران اندوخته ای.
حضرت علی علیه السلام        
 
نکته مهم:
 
برای جلوگیری از دست رفتن اطلاعات و پیشنویس های تایپ شده به شکل ذیل عمل نمایید:
1- ازبخش الگوهای نامه  A4یا A5 را دریافت نمایید  و روی کامپیوتر خود قرار دهید.
2- پیشنویس نامه را خارج از سیستم اتوماسیون و در فابل الگوی دریافتی تایپ نمایید.
3- در هنگام تهیه پیشنویس فایل مورد نظر را از بخش جستجو انتخاب نموده و در محل مورد نظر قرار دهید
4- بفیه بخشها شامل اطلاعات اصلی ،پیوست ،مراجع را تکمیل نموده و پیشنویس را ارسال نمایید.
5- اگر به هر دلیلی کار تهیه نامه به اتمام نرسید می توانید از امکان انجماد نامه استفاده نمایید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.