دانشگاه شهيد بهشتی
کد کاربر
رمز
 

 کلام نور

این کتاب که هیچ شک در آن نیست، راهنمای پرهیزگاران است. آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند و نماز به پا دارند و ازهرچه روزیشان کردیم به فقیران انفاق کنند.
(آیه 2و3 بقره)

 

به اطلاع کاربران گرامی میرساند سیستم اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 4/12/95 از ساعت 18:00 به مدت دو ساعت با هدف ایجاد تغییرات نرم افزاری خارج از دسترس خواهد بود.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.