سیستم اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه شهید بهشتی - Didgah Login
دانشگاه شهيد بهشتی
 
كد كاربر
رمز
 
حدیث هفته: 
 
«تعامل در اصلاح امور دنیا و آخرت»
 
هر كس آنچه را میان او و خداست اصلاح نماید، خداوند آنچه را بین او و مردم است اصلاح كند و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنیایش را اصلاح كند.
 
حضرت علی علیه السلام
 
نکته مهم:
 
با توجه به بخشنامه مدیریت محترم روابط عمومی دانشگاه مبنی بر ممنوعیت ارسال پیام سراسری برای همه کاربران و با توجه به مشکلات گوناگون ایجاد پیام عمومی برای سیستم اتوماسیون اداری، خواهشمند است در صورت حصول نیاز ارسال پیام سراسری، فقط از طریق روابط عمومی دانشگاه اقدام فرمایند. در صورت ارسال پیام سراسری توسط کاربران غیر مجاز، پیام ارسالی ایشان از سیستم حذف شده و دسترسی ارسال یپام این کاربران در مرتبه اول برای دوهفته، مرتبه دوم سه ماه و برای بار سوم به طور کلی گرفته خواهد شد.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.