سیستم اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه شهید بهشتی - Didgah Login
دانشگاه شهيد بهشتی
 
كد كاربر
رمز
 
حدیث هفته: 
 
«توصیه به نیایش و بخشش در راه خداوند»
 
ایمان خود را با صدقه، اموالتان را با زكات حفظ كنید، و امواج بلا را با دعا برانید.
 
حضرت علی علیه السلام
 
نکته مهم:
 
با توجه به بخشنامه مدیریت محترم روابط عمومی دانشگاه مبنی بر ممنوعیت ارسال پیام سراسری برای همه کاربران و با توجه به مشکلات گوناگون ایجاد پیام عمومی برای سیستم اتوماسیون اداری، خواهشمند است در صورت حصول نیاز ارسال پیام سراسری، فقط از طریق روابط عمومی دانشگاه اقدام فرمایند. در صورت ارسال پیام سراسری توسط کاربران غیر مجاز، پیام ارسالی ایشان از سیستم حذف شده و دسترسی ارسال یپام این کاربران در مرتبه اول برای دوهفته، مرتبه دوم سه ماه و برای بار سوم به طور کلی گرفته خواهد شد.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.