دانشگاه شهيد بهشتی
کد کاربر
رمز
 

 کلام نور:

« درآفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هائی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرها ئی که در میان زمین و آسمان معلقند، نشانه ‏هائی است از ذات پاک خدا و یگانگی او برای مردمی که می‏اندیشند.»  (سوره بقره، آیه ۱۶۴)

 

 قابل توجه کاربران گرامی:

با توجه به استقرار زیر سیستم ارزیابی عملکرد در دانشگاه خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ارزیابی اقدام فرمایید، ضمنا دستورالعمل و راهنمای تکمیل فرم در وب سایت دانشگاه موجود میباشد.
 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.