دانشگاه شهيد بهشتی
 
کد کاربر
رمز
 
 
 حدیث هفته: 
 
«در فضایل روزه داری»
خواب روزه دار عبادت ، سکوت او تسبیح ، دعایش پذیرفته و عملش دو چندان است . دعاى روزه دار به هنگام افطار از درگاه خدا رد نمى شود.                           حضرت علی علیه السلام
 
نکته: تقاضای دسترسی مکاتبات اداری
 
با توجه به شیوه نامه مکاتبات اداری، دسترسیها، بر اساس خدمات ارائه شده توسط واحدها تعریف می شوند؛ بدین معنی که تمامی واحدها/اشخاصی که یک خدمت خاص ارائه می دهند، جهت ارائه خدمت در یک گروه کارمندی قرار گرفته اند تا برای انجام خدمت مورد نظر ، دسترسی نامه نگاری داشته باشند.
لذا اگر نیاز به دسترسی نامه نگاری مشخصی دارید، لازم است خدمت مورد نظر را توسط ارسال پیش نویس و استفاده از الگوی"فرم تقاضاي دسترسي مكاتبات اداري" موجود در الگوهای نامه تعریف نمائید تا گروه بندی و دسترسی مناسب برای خدمت تعریف شده ایجاد گردد.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.